Category Archives: Sjukhus, kliniker & vårdhem

akustik i vårdmiljöer med Fellert Even Better

10 oktober 2013 | Category: Sjukhus, kliniker & vårdhem, Great Sound, Good Looks

”Genom att dubbla mängden akustisk absorption i ett rum kan man halvera den total ljudenergin, vilket i sin tur leder till 3 dB reduktion av reflekterad ljudnivå” menar Sheffield University som i samarbete med Ramböll Acoustics driver en websida som heter Hospital Acoustics. Detta är speciellt intressant eftersom ljudnivåerna i dagens sjukhus är väldigt höga. […]

Nytt byggtänk. Mindre smittspridning

12 juni 2013 | Category: Sjukhus, kliniker & vårdhem, Good Looks

Den nya infektionskliniken i Malmö har rönt stor uppmärksamhet internationellt. Här fick personalen ingå i planeringensarbetet inför bygget och samverkade under hela processen med de ansvariga arkitekterna. Arkitekturen blev också det ”främsta” verktyget mot smittspridning med avdelningar som snabbt kan isoleras eller nås via separata ingångar, hissar för olika typer av transportbehov, goda möjligheter till […]