Museum, gallerier & utställningar

Ah, historiens vingslag. Vetenskapliga landvinningar. Der Schönen Künste. Institutioner i samhällets tjänst, en plats för utbildning och underhållning. En värld av dignitet, betydande värden och med mycket specifika krav på arkitektur och akustiska kvaliteter där Fellert agerar curator.