Kulturer

Vad är en byggnad egentligen? Ett antal pusselbitar av varierande material och storlek, sammansatt för att uppfylla en funktion eller lösa ett behov – sinnrikt, kalkylerat och kostnadseffektivt utfört. Eller är det helt enkelt summan av alla inblandade; från arkitekten och de enskilda hantverkarna – till de som flyttar in och befolkar denna yta, som utgör själva byggnaden? Vi vill tro så. Varje projekt har sitt egna uttryck, sitt symbolspråk, sina lagar – kulturella krafter som sträcker sig långt utanför ritbordet. Vi kallar det kort och gott Fellertkulturer.