Om Fellert

 Good looks. Great sound.

Är världen mogen för designtak med akustiska kvaliteter? Det skulle i så fall vara på tiden. Det byggs nämligen alldeles för mycket utan närmare eftertanke. Höga byggnader. Anmärkningsvärda byggnader. Inredning för miljoner och åter miljoner. Eller rättare sagt, det räknas och kalkyleras på mycket, men de vackra formerna och det goda ljudet har ofta helt ignorerats eller rationaliserats bort. Dåliga ljudmiljöer är förövrigt ett växande samhällsproblem – med sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, stress och sjukskrivningar som efterföljande resultat. Gör gemensam sak med oss och vägra oestetiska lösningar, undermåligt ljud och försämrad hälsa. Stå upp för din beskärda av god arkitektur och anslut dig till det vi kallar: Great sound, good looks. Vi utgår från Borås, Sverige – ett förvisso litet land i ytterkanten av den civiliserade världen, men med stor talang för banbrytande idéer med globalt genomslag. Sexuell frigörelse, välfärdsmodeller, fildelning och Lisbet Salander. Addera akustiktak med full designfrihet till den listan.

about-spread-the-word