Produkter

Even Better Designtak

Good Looks – Great Sound, i alla lägen. Hela idén med Even Better är att förena design och akustik, att ta bort onödiga kompromisser i designprocessen, att förenkla för alla led, från arkitekt, designer, och entreprenör till klient och slutanvändare.

Installera det på väggar och tak. På platta som välvda ytor. Sömlöst, utan övre gräns för hur stora ytor som kan göras i ett stycke, utan synliga skarvar. Lek med färg, lek med textur. Inga kompromisser, inga specialanpassningar, snabbare, enklare, bättre – Even Better helt enkelt.

Välj finish nedan och ta en kik:

Finishes