Om Fellert

Fellert är innovativa designlösningar för tak och vägg – med ljudabsorberande förmåga, marknadsledande teknik och gröna egenskaper. Allt produktutvecklas i Sverige, men erbjuds över hela världen. Läs mer om Fellert.