Great sound

Great SoundVälvda former, specifika strukturer, noggrant utvalda färger och material. Glas, sten, betong. Val som alla begränsar möjligheterna till att utforma bra akustik.

Stora visioner och en vilja att sätta särprägel på objekten innebär inte sällan stora utmaningar att realisera i praktiken och då inte minst vad det gäller rummens ljudmiljö. Med andra ord: buller och ohälsa. Men arkitektoniska drömmar går att kombinera med anslående ljudmiljöer; det som vi så frankt påpekar med rubriken ovan.

Den korta versionen slutar här – lyssna gärna på ljudfilerna (nedan, höger?) hur Fellert faktiskt gör skillnad. Men för dig som fortfarande känner ett enträget intresse för fördjupning, t.ex. om buller kan vi varmt rekommendera att klicka på första rubriken nedan. Tillhör du den fåhövdade skaran som dagligen utbyter tankar kring Hz och αw alternativt är en vidsynt arkitekt skadar det inte att läsa vidare nedan.

Gröna egenskaper. Naturligtvis.
Våra produkter baseras i hög grad på återvunnet material och helt naturliga råvaror, vilket generar poäng enligt LEED-systemet. Vidare innehar våra lösningar alla nödvändiga certifikat för både offentliga miljöer och privata bostäder.

Våra lösningar får endast installeras av utbildade Fellert-installatörer för att säkerställa såväl funktion som estetiska kvaliteter.

Före behandling
Efter behandling

Buller och sanitära olägenheter
Det är de låga frekvenserna som betyder något