Heliga byggnader, kyrkor & tempel

Heliga rum kräver utrymme för dimensioner utöver världsliga ting och det rent funktionella. Och flexibilitet är exakt vad Fellert erbjuder – med designmässig frihet och inbyggd känsla för akustisk kvalitet är våra lösningar lika verksamma i sakrala som profana miljöer.