Teatrar, auditorium & konserthallar

Bandet Disaster Area från romanen ”Restaurangen vid slutet av universum” påstods spela så högt att hela planeter imploderade. Och därmed ämnar Fellert sluta den infekterade frågan om vem som egentligen är the loudest band in the world för gott. När vi ändå är inne på akustiska utmaningar kan vi bara konstatera att våra lösningar varken räds Trollflöjtens 1397 svängningar per sekund eller Brynnhildes höga C.