Kontor, skolor och bibliotek

Tal. Hörsel. Två av de viktigaste komponenterna för att vi ska kunna lära oss nya saker. Trots det är god arkitektur och akustik sorgligt eftersatt i rummet där framtidens genier och nytänkare ska utvecklas. Samma förhållande råder alltför ofta även på arbetsplatser -där produktivitet och kreativitet är väsentliga för att siffrorna ska peka åt rätt håll. Fellerts roller är här flera; ibland som den goda pedagogens och tillika skyddsombudets -vi lyssnar, levererar mätbara resultat och anpassar oss efter individens unika behov, ibland som självhjälpscoach med mentala superkrafter –den tändande gnistan i en håglös organisation med kontorsmiljöer på dekis.