Sjukhus, kliniker & vårdhem

Vi ordinerar näring för själen i form av genomtänkta, men stimulerande miljöer där form ges stort utrymme och särskild vikt läggs vid de akustiska värden som verkar gynnsamt för både personalens och patienternas hälsa.