Andrew Residence

Olathe, Kansas

Facts and downloads

  • Location: Olathe, Kansas
  • Fellert Area: 110 m²
  • Design: Even Better Custom Finish
  • Fellert Installer: Delta Construction
  • General contractor: Gabriel Homes

Culture

Öppna planlösningar skapar möjligheter att knyta ihop husets olika delar och ger en känsla av rymd.
Samtidigt uppenbaras också en rad utmaningar, där inte minst ljudmiljön kommer att spela en avgörande roll.
Skarvlösa övergångar i valfri ytstruktur som samtidigt dämpar ljudnivån i rummet är precis vad som krävs.

Hunden heter Chance, om någon undrar.

Top benefits

  • Skarvlöst tak över hela ytan.
  • Ytstruktur helt enligt kundens önskemål.
  • En fantastisk ljudmiljö, trots öppen planlösning och hårda material i väggar och golv.