KPMG

Tölöviksparken, Helsingfors

Facts and downloads

  • Architect: Aki Davidson (Davidson Tarkela Architects Oy)
  • Location: Tölöviksparken, Helsingfors
  • Fellert Area: 1500 m²
  • Fellert Installer: Acoustic Scandinavia Oy
  • Type: Nybyggnation

Downloads

Culture

Revision med extraordinär arkitektur

När nya huvudkontoret i Finland för internationella revisions- och rådgivningsjätten KPMG planerades var ambitionerna skyhöga – inte minst med tanke på byggnadens fashionabla adress och centrala läge. Byggnaden skulle också ha hög svansföring såväl arkitektur- som miljömässigt och svara upp mot de värden som varumärket KPMG representerar. Fellerts uppdrag var skapa en lika extraordinär upplevelse på insidan.

Byggnaden med den anslående utsikten mot Tölöviksparken och Helsingfors centrala delar har en lika anslående fasad. Över tvåtusen glaspaneler med specialprint skapar en levande 3D-effekt som får byggnaden att sticka ut och upplevas närapå organisk. Det finska huvudkontoret är en ansenlig byggnad på över 16 000 kvadratmeter, där hårda ytor såsom glas och sten dominerar de interiöra miljöerna, men också stora, svepande takpartier. Dessa är naturligtvis elegant skarvlösa tack vare Fellerts teknik, men det riktigt anmärkningsvärda är trots allt den goda ljudmiljön i de spatiösa utrymmena.

Länkar:
Davidson Tarkela Architects Oy

Top benefits

  • Höga estetiska som funktionella krav
  • Stora ytor med dominerande hårda
    material
  • Tuffa miljökrav: LEED gold certificate