Category Archives: Kontor, skolor & bibliotek

Nya KU School of Business – designat för att lära idag med affärsidéer för imorgon

16 oktober 2016 | Category: Kontor, skolor & bibliotek, Great Sound, Good Looks, Interesting facts, products

  Team Gensler and Gastinger Walker Harden + BeeTriplett Buck kombinerade global erfarenhet av projekt inom högre utbildning och lokal kännedom när de designade och byggde nya University of Kansas School of Business. De har använt höga vertikaler, låga horisontaler och stegringar däremellan, olika material och texturer – platser för fokus, platser för rörelse. Vi […]

Två skolor – Even Better en osynlig del av ekvationen

28 januari 2016 | Category: Kontor, skolor & bibliotek, Great Sound, Good Looks

Det är ett nytt år och en ny termin har börjat. Nya kunskaper, nya idéer, nya möjligheter – man ser oss inte, men det är härligt att få vara en del av det. Två nya inspirerande skolor har byggts i Espoo (Esbo) och Tampere (Tammerfors) Finland. Prisbelönta Opinmäki School, Espoo, av architect, Esa Ruskeepää, börjar […]

Tölöviksparkens nya ansikte börjar visa sig, Helsingfors

30 januari 2015 | Category: Kontor, skolor & bibliotek, Interesting facts

Helsingfors centrum är i ständig förvandling och utveckling, och där skapas en blomstrande plats för såväl kommers och företagande som för människorna som bor där eller som är på besök.       Nya idéer får mäta sig med existerande koncept, ibland leder det till en uppfriskande diskussion – det gillar vi – friktion genererar […]

Fellert Even Better, en viktig komponent i den nya Bloch byggnaden på UMKC.

26 maj 2014 | Category: Kontor, skolor & bibliotek, Great Sound, Good Looks

Tack vare en donation på 32 MUSD från Henry W. Bloch kunde en ny byggnad avsedd för Entreprenörskap och innovation byggas på universitetet i Kansas City, UMKC. Ett projektteam bestående av bland annat BNIM Architects, MRY Architects, samt generalentreprenören J.E. Dunn ligger bakom uppförandet. Fellertinstallationen sköttes med den äran av E&K från Kansas City. Resutatet […]

Great Sound Good Looks – mitt i Borås

5 september 2013 | Category: Kontor, skolor & bibliotek

Vi på Fellert är vana att skicka våra produkter världen över, Mellanöstern, Asien, Syd- och Nordamerika är bara en del av de ställen som väljer Fellert. I detta fall räckte det med knappt 5 minuter för lastbilen att komma fram. Mitt i Borås står en 150 år gammal byggnad som länge tjänat som fabriksbyggnad för […]

Dåliga ljudmiljöer: När vi blir sjuka och betygen sjunker

12 maj 2013 | Category: Kontor, skolor & bibliotek, Great Sound

Debatten om (o)ljud i skolmiljöer förts under en längre tid, men de goda exemplen lyser fortfarande med sin frånvaro. Forskning visar svart på vitt att bullriga miljöer eller lokaler med dåliga akustiska egenskaper försämras elevernas koncentration och inlärningsförmåga, vilket naturligtvis leder till sämre betyg. Nya rön påvisar dessutom att främmande språk blir svårare att både […]