Category Archives: Myndigheter, stadshus & regeringsbyggnader

Inspiration för dig som vill använda Fellert Even Better i kontorsmiljö

4 december 2013 | Category: Myndigheter, stadshus & regeringsbyggnader, Great Sound, Good Looks

Det fanns en tid när kontor designades för att vara praktiska arbetsplatser, inget annat. Vi tänker oss rum som alla ser likadana ut, i samma storlek och med samma inredning. Fyrkantigt och praktiskt helt enkelt.           I takt med unga, nyskapande företags intågande  under 2000:talet förändrades inställningen till kontoret och dess […]

En fantastisk byggnad blir ”even better” i Frankrike, statshuset i Belley.

19 september 2013 | Category: Myndigheter, stadshus & regeringsbyggnader, Great Sound, Good Looks

I Belley, Frankrike bestämde man sig för att renovera sitt statshus till att kunna hysa tillfälliga utställningar. Statshuset byggdes 1860 och var designat av arkitekten Depierre. Själva byggnaden är pompös och även mer imponerande efter renoveringen. Utmaningen som gavs arkitekten (Chambre et Vibert) och akustik konsulten (Thermibel) var att bevara byggnadens ursprungliga karaktär men skapa […]