Blogg

Fellert blog header

Vi funderar över mycket. Vi tycker saker. Om arkitektur. Om akustik. Om varför det aldrig gjorts någon riktigt bra platta sedan Black Sabbaths femte studioalbum, det vill säga 1 december 1973. Ibland bränner det till. Ibland smeker vi medhårs. Protester, hyllningskörer? Tala nu eller tig för evigt.

Dåliga ljudmiljöer: När vi blir sjuka och betygen sjunker

12 maj 2013 | Category: Kontor, skolor & bibliotek, Great Sound

Debatten om (o)ljud i skolmiljöer förts under en längre tid, men de goda exemplen lyser fortfarande med sin frånvaro. Forskning visar svart på vitt att bullriga miljöer eller lokaler med dåliga akustiska egenskaper försämras elevernas koncentration och inlärningsförmåga, vilket naturligtvis leder till sämre betyg. Nya rön påvisar dessutom att främmande språk blir svårare att både uppfatta och utvecklas i om ljudmiljön är dålig. Även i arbetslivet är dålig arbetsmiljö en tickande hälsobomb. Den typiska patienten med hörselproblem är idag allt oftare en person som arbetar i ett öppet kontorslandskap. Addera sedan följderna; stress, sömnsvårigheter, sjukskrivning och kostnaderna skjuter iväg likt kommissarie Frank Bullitts Ford Mustang GT 390. Fellert drar sitt strå till stacken. Vad gör du som föreskrivare?

Fördjupning:
Bad acoustics in schools could put foreign students at a disadvantage
The pleasures and perils of the open-plan office
Distractions, distractions, distractions

Leave a reply